Side

Side

"Side" adı Anadolu dilinde "Nar" anlamına gelmektedir. Bu özellik ve belgede bulunan bazı yazıtlardan elde edilen bilgiler Side tarihinin Hititlere kadar uzandığını göstermektedir. Fakat Anadolu'nun en eski yerleşim birimlerinden biri olan Side'nin MÖ 7. yüzyıldan önce kurulduğu da söylenmektedir. Anadolu tarihleri içerisinde Side, diğer Pamphylia kentleriyle aynı aşamaları geçirmiştir. Yunanlar MÖ 7. yüzyıl göçler sırasında Side'ye gelmişlerdir. Eldeki yazıtlara göre MÖ 3. yüzyıla değin de kente özgü bir dil konuşmuşlardır. Hala tam olarak çözülemeyen bu dil Hint-Avrupa dillerindendir. 

Antalya Side Tiyatrosu, kentin yer aldığı yarımadanın daraldığı kesimde bulunuyor Yapı, plan açısından Helenistik geleneğin yarım daireden taşan biçiminde, ancak inşa tekniği açısından Roma mimarisi özellikleri taşıyor, Tiyatronun sahne binası (Scaenae Frons) üç kattan oluşuyor, Cavea'nın (oturma sıraları) diazoma ya (basamakların ortasındaki yol) kadar olan kısmı bir yamaca yaslanmış üst kısmıysa tonozlarla ve tropezoid (eğimli) tonozlarla eğim oluşturulmuş basamaklar bu eğimli düzleme oturtulmuştur, Side Antik Tiyatro'su bu eşsiz özelliğiyle bu coğrafyadaki en özgün yapılardan birisidir, Süslemelerinde Antoninler Dönemi barok özelliği görülen Side Antik Tiyatrosu, Roma'daki Pompeius Tiyatrosu ile başlayan mimarinin izlerini taşıyor. Birinci katın podyumunda Dionysos frizi yer alıyor. Frizde şarap tanrısı ve tiyatronun hakimi Dionysos'un hayati batıdan doğuya doğru kronolojik_olarak anlatılıyor ve doğu uçta Gigantomakhia ile sonuçlanıyor, Sahne binasının cephesi de mimari süsleme ve heykellerle hareketlendirilmiş.